Wrocław Seniorów wita, o kapelusz i muszkę pyta

Plakat konkursu Wrocław seniorów wita o kapelusz i muszkę pyta, konkurs trwa do 25.08.2023  na plakacie postaci kobiety w czerwonym małym kapeluszu i mężczyzny w czarnym cylindrze.  w prawym górnym rogu logo Dni Seniora 2023, na samym dole napis konkurs zorganizowany w ramach Dni Seniora 2023.

Wrocław Seniorów wita, o kapelusz i muszkę pyta - to konkurs, który jest skierowany do Seniorów w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Kapelusze
  • Muszki

Kapelusze i muszki biorące udział w konkursie mogą być wykonane własnoręcznie lub przy wsparciu swoich bliskich w dowolnej technice i przy użyciu dowolnych materiałów (np.: siatki, płótna, stelaże, włóczki, papiery i brystole, materiały ekologiczne, z odzysku, elementy roślinne, itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy.
  2. Przesłać maksymalnie 2 (dwa) zdjęcia przedstawiające kapelusz lub muszkę (w formacie JPG, w wielkości min. 1 MB, rozdzielczość́: 300 dpi).

Zdjęcia nie mogą one zawierać wizerunku osób.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy nadsyłać do 25 sierpnia 2023 r. listownie z dopiskiem „Wrocław Seniorów wita, o kapelusz i muszkę pyta”

na adres pocztowy: 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6, pokój 21
50-159 Wrocław

lub 

elektronicznie:
e-mail: kamila.polanska@wcrs.pl
tel. 71  772 49 13

Wręczenie nagród nastąpi w dniu inauguracji Wrocławskich Dni Seniora 2023  w dniu 8 września 2023 r. (scena na wrocławskim Rynku). 

Szczegóły Konkursu i formularz zgłoszeniowy w załączniku do pobrana.