Partnerzy Wrocławskiego Centrum Seniora

 1. Komenda Miejska Policji
 2. Straż Miejska Policji
 3. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. MCUS – Miejskie Centrum Usług Socjalnych (całodobowe i Dzienne Domy Pomocy Społecznej)
 5. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 6. ZUS – Oddziały Wrocławskie
 7. NFZ – Oddział Dolnośląski
 8. Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 9. NOT – Naczelna Organizacja Techniczna we Wrocławiu
 10. CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
 11. WCDN – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 12. Wrocławskie Centrum Integracji
 13. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
 14. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
 15. Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 16. Miejska Biblioteka Publiczna – filie wrocławskie
 17. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Oddział Wrocławski
 18. Wrocławskie Rady Osiedla
 1. TV Echo24
 2. Radio Rodzina
 3. Gazeta Senior
 4. www.wroclaw.pl
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
 2. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
 3. Wrocławski Park Wodny S.A.
 4. Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o.
 5. ZOO Wrocław Sp. z o.o.
 6. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
 7. Ekosystem Sp. z o.o.
 8. Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A.
 9. Wrocławski Park Technologiczny S.A.
 1. Uniwersytet Wrocławski
 2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 4. Uniwersytet Przyrodniczy
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Dolnośląska Szkoła Wyższa
 7. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 8. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 1. Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 2. Centra Aktywności Seniorów w Krakowie
 3. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego – Biblioteka Babie Lato – Gdańsk – Przymorze
 4. Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu
 5. Strefa Seniora – Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych