Zespół WCS

Robert Pawliszko

Zastępca Dyrektora WCRS

pok. 24 | poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00   robert.pawliszko@wcrs.wroclaw.pl
Katarzyna Delikowska

Kierownik Zespołu Przestrzeni Trzeciego Wieku

Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Studia podyplomowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i marketing Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej; Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej Tytan pracy, doskonały organizator. Doradca i konsultant w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wykładowca.


tel. 739 194 249
katarzyna.delikowska@wcrs.pl
Agnieszka Żebrowska


W Przestrzeni Trzeciego Wieku jest odpowiedzialna za organizację i realizację działań dla seniorów w Przestrzeni Trzeciego Wieku. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy wdrażaniu nowych projektów.
pok. 317, III piętro, pl. Solidarności 1/3/5agnieszka.zebrowska@wcrs.wroclaw.pl
Beata Koczańska


W Przestrzeni Trzeciego Wieku zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.


tel. 739 193 628
beata.koczanska@wcrs.pl
Elżbieta Iwańska

Koordynatorka punktu informacyjnego

Odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego, wydawanie i ewidencję Wrocławskiej Karty Seniora oraz kontakt z klubami seniora i innymi organizacjami senioralnymi.
Koordynatorka projektu „Koperta Życia”. 


tel. (71) 344 44 44
karta.seniora@wcrs.pl
Ewa Białowąs


We Wrocławskim Centrum Seniora przewodzi grupie aktywnych seniorek, które wspólnie prowadzą i uczą się nawzajem przeróżnych technik rękodzieła, pomagają dzieciom i angażują się w projekty międzypokoleniowe.Ewa Landsberg


Założycielka i liderka grupy seniorów Kreatywni (do której zaprasza również panów), w której uczy szycia strojów dolnośląskich.Ewa Rapacz


Przewodzi aktywnej grupie seniorów „O-CAL-eni”, prowadzi liczne kulturalne inicjatywy krzewienia i kultywowania polskich tradycji.Pawłowicz Iwona


We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.


tel. (71) 77 24 923
iwona.pawlowicz@wcrs.pl
Jolanta Podsiadło


W Przestrzeni Trzeciego Wieku koordynuje międzypokoleniowy projekt „Laboratorium Zabawek” i Konkurs o tytuł „Przyjaciel Seniorów”. Współpracuje z Wrocławską Radą Seniorów.


tel. 739 193 854
jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl