UTW w Uniwersytecie Medycznym  

UTW w Uniwersytecie Medycznym  UM
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel. (71) 330 77 79
e-mail: utw@umed.wroc.pl
Sekrtetariat UTW: 10.00-12.15 piątek
strona internetowa: kliknij 
--- 
Pełnomocnik rektora do spraw UTW: prof. dr hab. Michał Jeleń

UTW na Papieskim Wydziale Teologicznym

UTW na Papieskim Wydziale Teologicznym PWT
ul. Katedralna 9
tel. (71) 322 99 70, 502 065 947
strona internetowa: kliknij
---
Pełnomocnik Rektora PWT we Wrocławiu ds. UTW: ks.dr hab. Henryk Szeloch
Kierownik samorządu: Zbigniew Szulc 

Dolnośląski Obywatelski UTW

Dolnośląski Obywatelski UTW
Pl. Grunwaldzki 6a
tel. 601 776 111
e-mail: e.rzewuska@dolnyslask.pl
---
Kierownik: dr Ewa Rzewuska
 

Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Przyrodniczym

Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku UP
przy Uniwersytecie Przyrodniczym

ul.Chełmońskiego 37/41
tel. (71) 320 57 34
e-mail: otwarty.utw@upwr.edu.pl
strona internetowa: kliknij 
---
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

  

Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku EWST
przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

ul. Świętej Jadwigi 12
50-266 Wrocław
tel. 71 346 99 00
e-mail: matw@ewst.pl
strona internetowa: kliknij 
---
Kierownik: Monika Humeniuk
 

 

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku dsw
przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok. 36 (I piętro) 
pon-środy 9:00-15:00
tel. 693 010 161
e-mail: dutw@dsw.edu.pl
Strona internetowa: kliknij
---
Kierownik: mgr Anna Wojtasik

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku 

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku  przy Towarzystwie Edukacji Otwartej  ASTW
ul. Robotnicza 36/38
tel. 882 834 724 (proszę dzwonić na komórkę), (71) 359 14 44
e-mail: astwwroclaw@gmail.com strona internetowa: kliknij
---
Kierownik: Agata Dziedzic (zmiana w listopadzie)

Uniwersytet Ekonomiczny - Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet III Wieku       ue
ul. Komandorska 118/120
Biuro UTW (bud. H pok.8)
wtorek : 10.00 – 13.00, piątek : 10.00 – 14:30  
tel./fax (71) 36 80 916
e-mail: utw@ue.wroc.pl
strona internetowa: kliknij
---
Pełnomocnik rektora ds. UTW: Marek Urban
Prezydium Samorządu Słuchaczy: Bogumiła Kurek - przewodnicząca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim UWr
50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3
tel. (71) 367-20-01 (wew. 147)
email: utw@uwr.edu.pl
strona internetowa: kliknij 
---
Kierownik: dr Bogna Bartosz
Przewodniczący Samorządu: Jerzy Sosnowski

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku    AWF
przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul. Witelona 25a, pok. 83
51-617 Wrocław
tel. 71 347 3193
e-mail: utw@awf.wroc.pl
strona internetowa: kliknij
---
Sekretariat UTW: mgr Iwona Bartoszewicz
godz. 8.30-12.30 (od poniedziałku do piątku)