Pierwsza Pomoc Psychologiczna PL/UA

Dodane przez Łukasz Kocur - 05-10-2022 - 12:36
Pierwsza Pomoc Psychologiczna  PL / UA

Pomocna dłoń wyciągnięta przez nauczycielkę, sąsiada czy koleżankę z pracy w chwilach stresu lub "na życiowym zakręcie" potrafi zdziałać cuda. Dotyczy to także osób, które mają za sobą doświadczenie wojny i uchodźstwa. Na naszych osiedlach, w szkołach czy urzędach mamy dziś bezpośredni kontakt z ludźmi w kryzysie związanym z wojną i migracją. Pierwsza pomoc psychologiczna to rodzaj wsparcia psychospołecznego, który w takich sytuacjach pozwala w wielu przypadkach uniknąć poważniejszych konsekwencji psychicznych w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, które odbędą się w Przejściu Dialogu we Wrocławiu (Przejście Świdnickie). Warsztaty będą poświęcone podstawowym zasadom i metodom udzielania wsparcia osobom z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa i zagrożonym kryzysem zdrowia psychicznego.

Czego dotyczy szkolenie?

Pierwsza Pomocy Psychologiczna ułatwia mądre reagowanie w sytuacji kryzysowej i pomaga udzielać wsparcia osobom w potrzebie przy jednoczesnej trosce o własny dobrostan psychiczny.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

    Jak funkcjonuje osoba w kryzysie?
    Czym jest i czym nie jest pierwsza pomoc psychologiczna?
    Jakie są techniki wspierające przywracanie równowagi psychicznej?
    Jak pomagać mądrze, jednocześnie dbając o siebie?

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez zespół trenerek, które ukończyły specjalistyczne kursy organizowane przez International Medical Corps. Szkolenie będzie realizowane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim (terminy do wyboru zgodnie z poniżej podanym harmonogramem).

Terminy szkoleń

Szkolenia w języku polskim (PL):

  •       6.10 (czwartek), godz. 9.00-12.00
  •     10.10  (poniedziałek),  godz. 16.00-19.00
  •     22.10 (sobota) godz. 10.00-13.00
  •     24.10 (poniedziałek), godz.16.00-19.00


Szkolenia w języku ukraińskim (UA):

  •     26.10 (środa ), godz. 9.00-12.00
  •     28.10 (piątek), godz. 9.00-12.00


Szkolenie organizuje Fundacja Kalejdoskop Kultur, platforma dialogu międzykulturowego, której misją jest aktywizacja społeczna i obywatelska migrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Więcej o nas na stronie: www.kalejdoskopkultur.pl

Zadanie zrealizowano przy wsparciu UNICEF.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022

UA
Рука допомоги, простягнута вчителем, сусідом або колегою по роботі під час стресу або "в переломний момент життя", може творити чудеса. Це стосується і людей, які мали досвід війни, і біженців. У наших житлових комплексах, школах чи офісах сьогодні ми маємо безпосередній контакт з людьми, які опинилися у кризовій ситуації через війну та міграцію. Перша психологічна допомога - це вид психосоціальної підтримки, яка в таких ситуаціях дозволяє в багатьох випадках уникнути більш серйозних психологічних наслідків у майбутньому.

Запрошуємо Вас на тренінг з надання першої психологічної допомоги, який відбудеться у Przejściu Dialogu  у Вроцлаві (Świdnickie Przejście). Семінар буде присвячений основним принципам та методам надання підтримки людям з досвідом міграції або біженства, які перебувають у групі ризику психічної кризи.

Про що буде тренінг?

Перша психологічна допомога сприяє мудрому реагуванню в кризовій ситуації та допомагає надати підтримку людям, які її потребують, одночасно дбаючи про власне психічне благополуччя.

Під час тренінгу ви дізнаєтесь:

Як функціонує людина в кризовій ситуації?
Що є, а що не є психологічною першою допомогою?
Які методики сприяють відновленню душевної рівноваги?
Як допомогти з розумом, піклуючись про себе?

Навчання проводить команда тренерів, які пройшли спеціалізовані курси, організовані Міжнародним Mедичним Kорпусом. Тренінг проводитиметься польською та українською мовами (дати можна обрати відповідно до наведеного нижче графіку, враховуючи мову тренінгу).

Дати проведення тренінгу:

Навчання українською мовою (UA)

  •     26.10 (середа), 9.00-12.00 год.
  •     28.10 (п'ятниця), 9.00-12.00 год.


Тренінг організовано Фондом "Калейдоскоп культур" - платформою міжкультурного діалогу, місією якої є соціальна та громадянська активізація мігрантів, іноземців та національних і етнічних меншин.

Більше про нас на сайті: www.kalejdoskopkultur.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie oraz szczegóły znajdziecie  Państwo  klikając w link poniżej.

logo UNICEF Wrocław Miasto Spotkań

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

 

 

Źródło tekstu:[newsletter #26] WCRSowe nowiny