Testament przejawem rozsądku czy wywoływaniem wilka z lasu?

W ramach Dni Seniora, 19 września bardzo liczna grupa wrocławskich seniorów spotkała się z panem Piotrem Chmurą, prawnikiem, doradcą sukcesyjnym.

Spotkanie było poświęcone doradztwu związanemu z przygotowaniem testamentu. Padło wiele pytań, bo kwestie, które były tematem kolejnej, trzeciej już prelekcji dotyczącej aspektów prawnych dziedziczenia, są niezwykle ważne.

Mowa była m.in. o korzyściach wynikających z posiadania testamentu, które skutkują uporządkowaniem relacji majątkowo-rodzinnych. O tym, że sporządzenie testamentu jest de facto upodmiotowieniem naszej woli. Słuchacze zostali również przestrzeżeni przed pochopnym rozdawaniem majątku za życia.

Częstym zarzewiem konfliktów w rodzinie bywa też zachowek, gdy jest konsekwencją źle spisanego testamentu. O ograniczonej odpowiedzialności z tego tytułu zostali poinformowani uczestnicy.

Na spotkaniu z naszym zaufanym doradcą sukcesyjnym padły bardzo istotne dla seniorów słowa o tym, że powinni zarządzać własnym majątkiem „po swojemu”. A kiedy będzie to miało miejsce? Właśnie wtedy, gdy przygotują testament.

t2