Prowadzimy porady indywidualne z zakresu zagadnień Ustawy o pomocy społecznej.
 

Zapraszamy na konsultacje telefoniczne - poradnictwo z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, w ramach uzyskania:


-pomocy w przyznaniu usług opiekuńczych
-informacji o zasadach uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej  
-orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej, świadczeń dla osób niepełnosprawnych, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
-dodatku mieszkaniowego
-przeciwdziałania przemocy domowej
-poradnictwa dotyczącego uzależnień w rodzinie
-doraźnej pomocy finansowej MOPS

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji telefonicznych - porad indywidualnych pod numerem tel. 502 765 302 od poniedziałku  do piątku w godz. 12-13.
Osoby niesłyszące mogą się kontaktować za pomocą smsów.

Konsultacje prowadzi były długoletni pracownik MOPS- specjalista pracy socjalnej Elżbieta Gorgoń.

Zapraszamy!

 

Obraz_b
Grafika