Miasto pokoleń

Na zdjęciu widać dwóch seniorów siedzących przed komputerem w bibliotece

Program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. Pedagodzy placówek oświatowych, każdego szczebla, we współpracy z seniorami, podejmują działania edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia.

Program cieszy się niesłabnącą popularnością wśród placówek oświatowych i seniorów – edukatorów. Okres pandemii przerwał realizację projektu. Planujemy jednak od nowego roku szkolnego wznowienie tej potrzebnej inicjatywy.

W 2014 r. projekt zyskał miano złotej praktyki i został wpisany, w dowód uznania za podejmowanie działań edukacyjnych skoncentrowanych na zmianach postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Główne cele programu edukacji do starości – „Miasto Pokoleń”:

  • przeciwdziałanie utrwalanym stereotypom dotyczących starości,
  • oswajanie młodszego pokolenia z pojmowaniem starości jako fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi,
  • wskazywanie na korzyści społeczne płynące z uczestnictwa osób starszych w życiu obywatelskim,
  • zwiększenie wrażliwości na potrzeby seniorów,
  • rozwijanie kompetencji kulturowych takich jak otwartość, szacunek i tolerancja. Każda placówka sama planuje działania i formy realizacji, stosownie do zakładanych celów szczegółowych, w tym zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje kulturowe i społeczne. Nauczyciele we współpracy z edukatorami–seniorami mają do dyspozycji różnorodne formy przekazu takie jak: ćwiczenia, zabawy, gry symulacyjne, treningi umiejętności i postaw prospołecznych, etc.