Miasto i Współpraca

rozmowy przy stole

Czy Wrocław jest miastem, które może być uznane za przyjazne dla wszystkich bez względu na wiek? 

W siedzibie WCRS-Wrocławskiego Centrum Seniora w dniu 27.06.2023 spotkali się reprezentanci trzech krajów: Holandii (Haga), Polski (Kraków i Wrocław) oraz Rumunii (Bukareszt), którzy realizują międzynarodowy projekt pt. „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” (ang. „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”).

Wybrane miasta współpracują wraz z partnerami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, by poznać potrzeby starszych mieszkańców tych miast i zaproponować innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do odpowiedniej jakości ich życia. W ramach projektu powstaje aplikacja, umożliwiająca im dzielenie się swoimi obserwacjami na temat miasta. Polski zespół kierowany jest przez dr hab. Jolantę Perek-Białas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z dr hab. Janem Kazakiem, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas obecnej wizyty studyjnej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym gościom zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowych badań przeprowadzone wśród senioralnych grup reprezentacyjnych w czterech miastach. W siedzibie WCRS – WCS uczestnicy spotkania zapoznali się z formami aktywizacji i projektami realizowanymi na rzecz mieszkańców Wrocławia w wieku 60+.

Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” - 2021/03/Y/HS6/00213.