Seniorzy i Seniorki - zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Badanie ma na celu przedstawić sytuację Seniorów w Polsce

Dodane przez Łukasz Kocur - 03-08-2022 - 14:47
obrazek wprowadzenie - przedstawia komputer z ankietą do wypełnienia oraz dłoń z długopisem

Fundacja SeniorApp prowadzi badanie ankietowe, które ma posłużyć do stworzenia szczegółowej oceny potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w całej Polsce.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Seniorów chcą zbadać poziom dostępności pomocy dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w opiece i sprawach życia codziennego.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wypełnienia kwestionariusza, który jest anonimowy.Zebrane informacje zostaną przedstawione w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Ważne aby odpowiedzi były szczere i zgodne ze stanem faktycznym. Badanie ma na celu przedstawić sytuację Seniorów w Polsce.

    Ankieta nr 1 – kliknij link: seniorapp.pl/ankietasenior
Dla osób potrzebujących pomocy, które korzystają ze wsparcia w różnych obszarach życia!

 

    Ankieta nr 2 – kliknij link: seniorapp.pl/ankietaopiekun
Dla osób oferujących/świadczących pomoc: dla potrzebujących w najbliższym otoczeniu (bliskich, podopiecznych, pacjentów, innych osób wymagających opieki)!


Dotychczas obserwacje wyników poczynione przez fundację wskazują na zjawisko wykluczenia technologicznego, osłabienia relacji międzyludzkich, pogarszanie stanu zdrowia, fizycznego, jak i psychicznego oraz obniżenie poziomu aktywności i samodzielności wśród osób starszych.

Nadrzędnym celem tego typu badań jest przygotowanie społeczeństwa do “starzenia się” i edukacja prosenioralna, rozpoczęta już w wieku młodzieńczym.

Wnioski płynące z analizy posłużą jako narzędzie do zintensyfikowania działań mających na celu poprawę jakości życia Seniorów i znalezienia odpowiedzi na ich potrzeby oraz aktywizację osób gotowych do niesienia pomocy. Wiele potrzeb zostało zidentyfikowanych, jednak wśród badanych brakuje świadomości, jak je zaspokajać. Wyniki ankiet oraz raportów mają otworzyć nowe możliwości poszukiwania wsparcia w sprawach życia codziennego, a także przyczynić się do zwiększenia społecznej otwartości: zauważania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i reagowania na nie.

Fundacja stworzyła również aplikację SeniorApp. Jest to platforma dostępna w formie webowej oraz aplikacja mobilna, stworzona dla wszystkich osób potrzebujących pomocy oraz ich rodzin, poszukujących wsparcia w opiece i sprawach życia codziennego. SeniorApp Sp. z.o.o. swoją siedzibę ma pod adresem: ul. Narutowicza 57/2 w Łodzi.