Warsztaty międzykulturowe

Dodane przez Barbara Pacan - śr., 06/01/2022 - 09:35
Baner informujący o warsztatach międzykulturowych, przedstawiający nogi tańczącej pary i pędzle do malowania

WCRS -Wrocławskie Centrum Seniora oraz Stowarzyszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu, ogłaszają nabór do międzypokoleniowej polsko-ukraińskiej grupy kobiet, które wspólnie będą tworzyć i inspirować się w trakcie:

  • warsztatów rękodzielniczych (przygotowywanie własnoręcznie zdobionych kapeluszy na Dni Seniora oraz różnorodnych upominków na rzecz osób potrzebujących),
  • warsztatów tanecznych (integrujące tańce w grupie oraz z elementami latino solo),
  • warsztatów z zakresu rozwoju osobistego (spotkania doskonalące kompetencje personalno-społeczne, wzmacniające własny potencjał twórczy).


Spotkania będą się odbywać dwa-trzy razy w tygodniu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz w innych partnerskich placówkach. Poszukujemy osób otwartych na nowe umiejętności i doświadczenia, pragnących się rozwijać, lubiących współpracę w grupie, życzliwie nastawionych do świata i ludzi.

 

Terminy najbliższych zajęć:

Uwaga! Zajecia odwołane w związku z upałem!
19 lipca 2022, godz. 11:00 - WCRS-WCS, pl. Dominikański 6, s.27 - Warsztaty rękodzielnicze - odwołane!

 

Zapraszamy:

20 lipca 2022, godz.13:00 - ODT Światowid, ul. S. Sempołowskiej 54 a
Warsztaty taneczne

26 lipca 2022, godz.11:00 - WCRS-WCS, pl. Dominikański 6, s.27
Warsztaty rękodzielnicze

27 lipca 2022, godz.13:00 - ODT Światowid, ul. S. Sempołowskiej 54 a
Warsztaty taneczne

29 lipca 2022, godz.11:00 - WCRS-WCS, pl. Dominikański 6, s.27
Warsztaty z rozwoju osobistego.

 

Uwaga! W sierpniu warsztaty są zawieszone. 

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie są wymagane szczególne uzdolnienia artystyczne.

Kontakt: tel. 71 772 49 48 lub e-mail: barbara.pacan@wcrs.pl podając hasło w tytule „Warsztaty międzykulturowe”.
 

Stowarzyszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu zrzeszający kobiety aktywne zawodowo, działające na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, liczy około 80 tys. członkiń w 132 krajach na całym świecie.


Wrocławski Klub działa od 2013 r. Jest rzecznikiem interesów kobiet i dziewcząt w obszarach poprawy jakości życia i zdrowia, eliminacji przemocy fizycznej, psychicznej, materialnej i wzmacniania pozycji ekonomicznej. Jako oddział organizacji z reprezentacją w ONZ i akredytacją w UNESCO, UNICEF, WHO czerpie z wiedzy reprezentantek i wykorzystuje ich siłę głosu do rozpowszechniania realizowanych projektów. Zbudowały unikatową strukturę Stowarzyszenia zrzeszającego kobiety aktywne zawodowo ze wszystkich obszarów  działań.

Podejmują działania w regionie mające ogólnopolski zasięg np. Fundusz Grantowy, Orange the World. Realizują swoje cele statutowe w sposób ciągły (obowiązkowe, cykliczne spotkania członkiń) poprzez organizację działań dobroczynnych i charytatywnych w celu pozyskania środków na realizację podjętych działań.

Aktualne projekty: Fundusz Grantowy (2021 r. 6 edycja) finansujący projekty osób fizycznych dla kobiet obejmujące aktywizację zawodową (powrót na rynek pracy/dokształcenie), edukację z zakresu działań przeciwko przemocy i przestrzegania praw kobiet, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia; Orange the Word (2021 r. 7 edycja) szeroki zakres działań przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt-kampania edukacyjna w SM, spoty reklamowe w radiu, inscenizacja rozprawy sądowej, spot reklamowy „odważ się o tym powiedzieć” - samodzielna realizacja; Bezpieczny Dom dla Kobiet doznających przemocy.

Na swoim koncie ma szereg akcji na rzecz propagowania idei Soroptimismu: Charytatywny Turniej Tenisowy (rozgrywany co roku we wrześniu na potrzeby nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci), Fundusz Grantowy (stypendia przyznawane na rozwój osobisty z zakresu nauka i sztuka oraz podnoszenie kwalifikacji) i inne projekty/działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej, wyrównanie szans społecznych głównie kobiet i dziewcząt.