Samotność i osamotnienie wśród seniorów w dzisiejszym świecie - konferencja

Dodane przez Marta Łomnicka - 16-11-2023 - 12:22
Grafika plakatu konferencji pod tytułem Samotność i osamotnienie wśród seniorów w dzisiejszym świecie: wyzwania i rozwiązania. Kolor fioletowy, żółte litery.

 

Zapraszamy na konferencję pt.

Samotność i osamotnienie wśród seniorów w dzisiejszym świecie: wyzwania i rozwiązania,

będącą oddolną inicjatywą instytucji i organizacji, którym bliska jest troska o dobrostan psychiczny seniorów. 

Spotkanie realizowane jest w ramach partnerskiej współpracy grupy zrzeszonej pod nazwą "Mosty Przyjaźni".
Konferencja poświęcona będzie problematyce samotności i osamotnienia wśród seniorów, a jej celem jest poszukiwanie rozwiązań, ukierunkowanych na szeroko rozumianą aktywizację osób starszych, a tym samym poprawę jakości ich życia. 

Konferencja odbędzie się w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym Fama, przy ul. Bolesława Krzywoustego 286 we Wrocławiu. 
w dniu 23.11.2023 r. w godzinach 10:00 - 15:00

Chcąc zapisać się na konferencje organizator prosi o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego na stronie www.fama.wroc.pl/konferencja-samotnosc-i-osamotnienie

 
Plan konferencji: 
10:00 -10:15 - Przywitanie gości 
10:15 - 11:00 - Wykład inauguracyjny: dr hab. Maria Straś-Romanowska  „Oblicza samotności w starości".
11:00-11:30 - Wykład z elementami warsztatu: dr Bogna Bartosz  „Psychologia pozytywna na przekór samotności." 
11:30-12:00 - pokaz filmu z omówieniem: Olga Oskierko, Marta Prucnal - Centrum Edukacji Gerontologicznej, fim  „Dawno temu będzie zaraz" 

12:00-12:30 - przerwa kawowa 

12:30-14:00 - panel dyskusyjny: prowadząca Ilona Zakowicz „Na przekór samotnej starości. Czyli jak wspierać osoby starsze - szanse, możliwości, wyzwania", uczestniczki: Agnieszka Cymerkiewicz, Honorata Dudek-Frysiak, Linda Matus, Paulina Partyka, Teresa Łukasiewicz. 

14:00-14:20 - przerwa kawowa 

14:40-15:00 - Wykład: dr Rafała Bugaja „Zasoby społeczne seniorów z perspektywy zajęciowej".
14:40-15:00 - Wykład: dr Agnieszki Zygmont „Taniec i Mindfulness jako profilaktyka zdrowia wśród wrocławskich seniorów".

Po konferencji odbędzie się również wydarzenie towarzyszące:

17:00 - 20:00 - projekcja filmu "Między Słowami" reż. Sofia Coppola, połączony z komentarzem filmoznawcy.

Organizatorzy konferencji:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Fundacja Opieka i Troska/ Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie 
- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich
- Centrum Biblioteczno - Kulturalne Fama
- Rada Osiedla Psie Pole - Zawidawie
- Spółdzielnia mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego
 
Patronat naukowy: Uniwersytet Dolnośląski
 
Konferencja ma na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk zarówno między naukowcami, praktykami oraz organizacjami pozarządowymi, jak i seniorami biorącymi udział w wydarzeniu.

Stanowi okazję do wysłuchania opinii ekspertów, którzy naukowo i zawodowo zajmują się szeroko rozumiana problematyką gerontologiczną i geragogiczną. Stwarza także szansę do podjęcia dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi przeciwdziałania samotności, a także refleksji nad sposobami docierania do tych z osób starszych, które w sposób szczególny narażone są na wykluczenie, samotność czy poczucie osamotnienia.