IX Senioralny Przegląd Małych Form Teatralnych Kabaretów i Pantomim SeniorART – Wrocław 2022

grafika zapraszajaca na IX-Senioralny-Przeglad-Malych-Form-Teatralnych-Kabaretow-i-Pantomim-SeniorART–Wroclaw-2022

W ramach tegorocznej edycji Dni Seniora Wrocław 2022 organizujemy IX Senioralny Przegląd Małych Form Teatralnych Kabaretów i Pantomim SeniorART – Wrocław 2022.
 

Celem konkursu jest:
 •  aktywizacja i integracja środowisk senioralnych,

 •  propagowanie i rozwijanie twórczości artystycznej wśród seniorów,

 •  rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych seniorów,

 •  uwrażliwienie na różnorodność ekspresji kulturalnej,

 •  popularyzacja wiedzy i świadomości dotyczącej budowania dobrych relacji międzyludzkich.
   

Zgłoszeniem do konkursu będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego i pozostałych załaczników i przesłanie w terminie do 05.09.2022 r.


Komisja będzie brała pod uwagę:

 • poziom artystyczny występu,

 • oryginalność i kreatywność grupy/zespołu,

 • poziom przygotowania, zaangażowania grupy/zespołu,

 • zgodność występu ze zgłoszonym tytułem spektaklu,

 • ogólne wrażenie artystyczne.


Ogłoszenie wyników Przeglądu oraz wręczenie dyplomów, upominków i statuetek dla wyróżnionych zespołów/grup nastąpi w dniu Przeglądu:

13 września 2022, ok. godz. 16:00– 17:00 w siedzibie Centrum Kultury Agora, przy ul. Serbskiej 5 we Wrocławiu. 

Koordynatorem Konkursu, do którego należy przesłać:

 • zgłoszenia grup teatralnych, kabaretowych i pantomim,

 • podpisany regulamin,

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

  Krzysztof Strecker, tel. 609 660 132
  e-mail: klubpolonia@poczta.fm


Wymagane pliki do pobrania i wypełnienia umieszczone są na naszej stronie w załączniku.
Zachęcamy do wzięcia udziału w przeglądzie.