Wystawa „Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej” - Fredro w Ossolineum

Dodane przez Aleksandra Szermach - 28-08-2023 - 13:47
plakat promumący Wystawa „Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej” — Fredro w Ossolineum. Na zielonym tle logo Oloineum, biały napis informujacy o wydarzeniu. Na środku zdjęcie pomnika Aleksandra Fredry znajdujaćego się we wrocławskim Rynku.

Ossolineum w dniach  5 września – 29 października br. zaprasza  na wystawę czasową, prezentującą unikalne materiały przybliżające biografię i dziedzictwo literackie Fredry.

Pokażą Fredrę jako szlachcica i patriotę, świadka burzliwej historii
i najwybitniejszego polskiego komediopisarza, autora m.in. „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”, a także jako nieodłączny element kulturalnego krajobrazu i życia Wrocławia. Wstęp wolny.

Wystawa „Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej
Fredro w Ossolineum

Gdzie?
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Sale pod Kopułą (I p.) ul. Szewska 37

Kiedy?
5 września – 29 października, wtorek – niedziela, godz. 10:00–17:00.
Wernisaż wystawy zaplanowano na 5 września, o godz. 13:00.
Kuratorzy: Hanna Kulesza, Aldona Mikucka, dr Grzegorz Polak.


Więcej:

Aleksander Fredro jest autorem 39 sztuk teatralnych (komedii wierszem i prozą, jednoaktowych fars, operetki i opery), które od 1817 roku grane są na polskich scenach.

Mniej znane są inne oblicza Fredry – żołnierza, ojca rodziny, obywatela ziemskiego, a wreszcie autora utworów poważnych. Należą do nich: pamiętnik „Trzy po trzy”, zbiór aforyzmów nazwanych „Zapiskami starucha”, krótkie prozy i ponad 300 wierszy: od obscenicznych przez patriotyczne, satyryczne, ballady i fraszki po bajki, które weszły do kanonu dziecięcych lektur.

Większość zachowanych do dziś rękopisów Aleksandra Fredry znajduje się w zbiorach Ossolineum, które było pisarzowi bliskie już za życia w latach 1835–1842, sprawował nad nim opiekę jako członek Galicyjskiego Sejmu Stanowego.

W okresie międzywojennym Maria z Fredrów Szembekowa, wnuczka pisarza i Jadwiga z Szembeków Szeptycka, jego prawnuczka, przekazały do Ossolineum we Lwowie rękopisy komediopisarza.

Na wystawie zaprezentujemy zbiory pochodzące z Działu Rękopisów, Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych, Działu Dokumentów Życia Społecznego i Działu Nowych Druków Ciągłych Narodowej Biblioteki Ossolineum oraz Działu Sztuki, Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych Muzeum Książąt Lubomirskich Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a także z Archiwum Zakładowego.

Dzięki uprzejmości organizatorów Wrocławskich Targów Dobrych Książek oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zaprezentujemy „Pióro Fredry” – statuetkę nagrody edytorskiej oraz jedną z replik pióra z wrocławskiego pomnika Aleksandra Fredry.

Źródło: https://ossolineum.pl