230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry

pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu
„Razu jednego... kiedy w malignie zasnąłem,
Wpadł mi palec w kałamarz... i pisać zacząłem.”
/Aleksander Fredro, Trzy po trzy/

Kosz biało-czerwonych kwiatów przyozdobił pomnik Aleksandra hrabiego Fredry we Wrocławiu. 

Pomnik ten dzięki staraniom lwowskiego Koła Literacko – Artystycznego stanął w roku 1897 we Lwowie przy ulicy Akademickiej. Jest to dzieło profesora ówczesnej lwowskiej Szkoły Politechnicznej, Leonarda Marconiego. W roku 1945 pomnik został przewieziony do Warszawy, a dopiero w 1956 roku trafił na Rynek we Wrocławiu. Jest to jeden z trzech, poza Krakowem i Gnieznem, pomników Fredry w Polsce.

20 czerwca 2023 roku przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry - tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza, pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Sejm RP ustanowił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry.

Z tej okazji grupy senioralne „Aktywne Wrocławianki”, „Niespodzianki” i „o-CAL-eni”, działające przy WCRS - Wrocławskim Centrum Seniora, uroczyście złożyły kwiaty pod pomnikiem Aleksandra Fredry. Była to również okazja do spotkania się i rozmów z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem.

Aleksander Fredro urodził się w Surochowie koło Jarosławia. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w Bieńkowej Wiszni i Lwowie. W 1812 roku wziął udział w wyprawie Napoleona na Moskwę, za co później został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari oraz francuskim Krzyżem Legii Honorowej. 

„Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek.
Tęskniłem za obozem... nudziłem się przeto
I ażeby coś robić, zostałem poetą” – pisał.

Fredro jest autorem 39 sztuk, głównie komedii i fars, także opery, tragedii, pamiętnika, zbioru ponad 1000 maksym, sentencji, ok. 330 wierszy i bajek. Wymieńmy tylko najbardziej znane takie jak „Zemsta”, „Śluby panieńskie”, „Mąż i żona”, „Dożywocie” czy też „Trzy po trzy”.


We Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich znajduje się cenny fragment archiwum całej rodziny, w tym liczący ponad 20 tomów zbiór rękopisów: 23 dzieła sceniczne („Zemsta”, „Śluby Panieńskie” i „Pan Jowialski”), 3 zbiory wierszy, autograf pamiętnika „Trzy po trzy” i memoriału politycznego „Uwagi nad stanem socjalnym Galicji”, a także 27 listów.

I jeszcze jeden akcent fredrowski -  w kościele św. Maurycego przy ulicy Traugutta w jednej ze ścian jest wmurowany prawy kciuk pisarza, który został przywieziony z Rudek (gdzie jest pochowany Aleksander Fredro) przez prof. Bogdana Zakrzewskiego.

Aleksander Fredro jest jednym z dwóch, obok Zygmunta Krasińskiego, pisarzy polskich, którzy nosili tytuł hrabiowski.

„Żył jak na owe czasy długo, a jak na polskiego pisarza w wieku XIX – zamożnie i wygodnie.” – pisze dr Floryńska-Lalewicz.

 „Lubić i Kochać – dwa podobne słowa,
Czułość ich różni, obojętność miesza;
Pierwsze się w zmysłach i rodzi, i chowa,
Drugie zaś tylko jedno serce skrzesza!
Każdy coś w życiu mniej lub więcej Lubił
Lubi i lubić jeszcze często będzie.
Ten zaś, co Kochał i spokojność zgubił,
Ten w kochających już nie stanie rzędzie.
Między Lubieniem a Kochaniem tkliwym
Taż sama różność, te same są cienia,
Co między szczęściem trwałym i prawdziwym
A życiem cichym wolnym od cierpienia.”
/A. Fredro/
Termin