MPSKino, dom kultury, biblioteka, park, a może kawiarnia? Każdy z nas ma swoje ulubione zakątki.

Wrocławskie Centrum Seniora honoruje miejsca szczególnie przyjazne osobom starszym. Mowa o takich, które wolne są od barier komunikacyjnych, architektonicznych lub mają specjalną ofertę dla osób po 60. roku życia. Każde z nich otrzymuje certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom.

pasek

Jak zgłosić się do projektu?

  • Do projektu mogą zgłaszać się właściciele miejsc, którzy uważają, że ich sklep, kawiarnia czy inny lokal przystosowany jest do potrzeb osób starszych.
  • Przyjazne seniorom miejsca mogą być zgłaszane także przez grupę piętnastu osób.

Wybór Miejsca Przyjaznego Seniorom dokonany zostanie przez komisję składającą się z 5 osób, w tym dwóch przedstawicieli seniorów, dwóch pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i jednego przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wybór miejsca przyjaznego seniorom poprzedzony będzie wizytacją zgłoszonego miejsca. Ponadto WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora - zastrzega sobie prawo do ponownej wizytacji miejsca po upływie pół roku od dnia nadania certyfikatu w celu zweryfikowania, czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria wyznaczone w projekcie.

Miejsca, które zostaną uznane za spełniające warunki, zostaną wyróżnione specjalnym certyfikatem oraz odznaczeniem WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora. W załączniku do pobrania wykaz Miejsc Przyjaznych Seniorom. 

Kliknij i zobacz gdzie znajdują się Miejsca Przyjazne Seniorom

pasek

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

MPS

 

Załącznik Rozmiar
MPS - lista - czerwiec 2017.pdf 141.55 KB
Regulamin_MPS.pdf 231.21 KB
Wniosek_MPS.pdf 516.34 KB