DOKUMENTY - WROCŁAWSKA RADA SENIORÓW II KADENCJI Komplet dokumentów związanych z wyłonieniem obecnie urzędującej Wrocławskiej Rady Seniorów II Kadencji. Dokumentacja ta dostępna jest także w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE POWOŁANIA WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2014 W SPRAWIE POWOŁANIA WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW ORAZ NADANIA JEJ STATUTU