Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467), na terenie Miasta Wrocławia od 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło działalność 26 punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.


Porady prawne 

Poniedziałkowe, indywidualne bezpłatne porady prawne w Przestrzeni Trzeciego Wieku udziela Witold Wojsznis - radca prawny.

Co zrobić, żeby uczestniczyć w indywidualnych poradach prawnych?
Należy zadzwonić w godzinach 10:00 - 13:00 do Punktu Informacyjnego PTW
pod nr tel. 739 194 102

Po wcześniejszym umówieniu się, zapraszamy na konsultacje w poniedziałki godz. 12:00-16:00. Pokój nr 318, III pietro. 


 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić telefonicznie pod numerem

tel. +48 71 777 98 88
przez internet (on-line) na stronie: www.npp.wroclaw.pl/Rejestracja/Home

Spośród 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 13 punktów prowadzonych będzie przez adwokatów i radców prawnych i 13 przez organizacje pozarządowe. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
— doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
— osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Tabela

Obraz_b
prawo
Do pobrania
Załącznik Rozmiar
npp_2019_harmonogram.png 110.11 KB