Image
Zdjęcie grupy

Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa (ZWDpGP) skupia w swoich szeregach żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, dawnego Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzy rezerwy i pracowników cywilnych, którzy uczestniczyli w misjach pokojowych ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych), UE (Unii Europejskiej), NATO (Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) i OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) na całym świecie. 

Misje powoływane są w celu przywracania pokoju i szerzeniu idei bezpieczeństwa. Łączą się z akcjami humanitarnymi i stabilizacyjnymi w zagrożonych wojną regionach. 


Zrzeszenie zostało powołane do życia w listopadzie 2014 r. , a jego członkowie należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju z siedzibą w Lyonie (ang. S.P.I.A).
Prezesem ZWDpGP jest płk dr Jerzy Banach, który jednocześnie jest wiceprezydentem S.P.I.A na Europę Centralną i Wschodnią. Funkcje wiceprezesów pełnią: st. chor. sztab. Tadeusz Sąsiadek z Warszawy i płk dypl. Ryszard Woźniak z Wrocławia. Organizacja skupia ludzi z całej Polski. 


Weterani uczestniczą w wielu imprezach wojskowych wagi państwowej i międzynarodowej, na przykład w spotkaniach z weteranami wszystkich krajów NATO.  
Członkowie ZWDpGP współpracują z weteranami wielu krajów, m.in.: Czech, Mołdawii, Ukrainy, Francji i Belgii oraz z krajowymi instytucjami, w tym z Wrocławskim Centrum Seniora. 

Fot. David Grznar Photo