Image
wwww
Zajecia w PTW

Przestrzeń Trzeciego Wieku-WCRS to miejsce w którym seniorzy mogą spędzić czas podczas: warsztatów, spotkań, wykładów, prelekcji, wystaw, zajęć sportowo-rekreacyjnych, konferencji, konsultacji czy wieczorków tanecznych.

Misją PTW jest realizacja projektów o charakterze międzypokoleniowym. Jednym z nich jest Laboratorium Zabawek, to pionierski projekt adresowany do seniorów, dzieci i młodzieży. Głównym celem jest stworzenie klimatu do nawiązania więzi emocjonalnej między pokoleniami. Laboratorium to przytulna przestrzeń, w której dziadkowie i babcie, ich dzieci i wnuki, będą wspólnie spędzać czas na zabawie, edukując się wzajemnie.

W ramach projektu Społeczny Instytut Polityki Senioralnej będą organizowane spotkania seniorów profesorów, gerontologów, andragogów ze studentami oraz konferencje, fora dyskusyjne.

Kolejnym projektem jest Otwarty Klub Seniora, którego celem jest sprzyjanie integracji społecznej osób starszych we Wrocławiu, aktywizacja osób starszych, promowanie wiedzy o kulturze, regionie i tradycji. Otwarty Klub Seniora (OKS): wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy z różnych powodów nie chcą uczestniczyć w sformalizowanych strukturach organizacji i instytucji zrzeszających osoby starsze. Jest to propozycja dla seniorów, którzy cenią sobie możliwość swobodnego korzystania z ofert zajęć, bez konieczności deklarowania przynależności do grupy lub instytucji senioralnej. W harmonogramie wydarzeń proponowanych w OKS osoby starsze znajdą między innymi zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji i kultury. Wśród nich między innymi: Dyskusyjny Klub Książki czy spotkania.

W harmonogramie wydarzeń nie brakuje działań z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Spotkania prowadzą edukatorzy, animatorzy, artyści, eksperci, nauczyciele akademiccy, a także sami seniorzy którzy chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Wrocławscy seniorzy mogą skorzystać między innymi z takich zajęć jak:

• Kurs fotograficzny

• Trening pamięci - warsztat

• Punkt Porad Senioralnych

• Zajęcia artystyczne dla seniorów z Jerzym Skoczylasem

• Język migowy

• Nordic Walking

• Zumba dla seniora

• Joga - zajęcia gimnastyczne dla seniorów

• Wieczorek taneczny

• Wieczorki ze swingiem

• Warsztaty aktorskie i warsztaty reżyserskie

• Otwarty Klub Seniora

• Grupa Dialogu Społecznego

Najważniejsze zadania Przestrzeni Trzeciego Wieku-WCRS:

• Realizacja działań aktywizacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych skierowanych do osób starszych, a także osób zainteresowanych tematyką senioralną.

• Upowszechnianie informacji dotyczącej oferty miasta skierowanej do wrocławskich seniorów i ich rodzin.

• Inicjowanie i wspieranie działań (projekty, programy, konferencje, fora, seminaria) ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób starszych.

• Prowadzenie konsultacji i porad dla seniorów m.in. porad prawnych, konsultacji z psychologiem, porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej, konsultacji komputerowych.

• Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

• Współpraca z organizacjami i instytucjami w celu budowania platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk gerontologicznych.

• Realizacja projektów takich jak: Otwarty Klub Seniora, Punkt Porad Senioralnych, Srebrna Akademia Mediów, Aqua Akademia Seniora i inne.

Adres:

Przestrzeń Trzeciego Wieku–WCRS

pl. Solidarności 1/3/5

Tel. 739 194 102.