arsAkademia Rozwoju Seniora
skupia niezwykle twórczych i kreatywnych Seniorów. Na zajęciach seminaryjnych uczestnicy poszerzają wiedzę, podczas warsztatów rękodzieła i jogi realizują swoje artystyczne i rekreacyjne pasje, a w trakcie szkolenia z zakresu bankowości zdobywają cenne informacje na temat zarządzania finansami.

Kształcenie ukierunkowane jest przede wszystkim na rozwój osobisty, animację kulturalną, warsztaty manualne oraz aktywizację ruchową. Akademia wciąż się rozwija, poszerza zasięg tematyczny zajęć i liczbę zainteresowanych słuchaczy.

Misją Akademii Rozwoju Seniora jest wieloaspektowy rozwój Seniorów, animacja grup, stowarzyszeń, klubów, związków, głównie poprzez szkolenie liderów środowisk senioralnych. Dzięki kompleksowej wiedzy oraz wrodzonej aktywności i chęci do działania stają się oni kreatorami twórczego życia w okresie III wieku, nie tylko swojego, ale całego ugrupowania, do którego przynależą, w którym działają i które rozwijają.

 

pn

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów – skontaktuj się z nami.

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

_______

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).