Warsztaty arteterapeutyczne dla osób słabosłyszących

Seniorzy w trakcie warsztatów

W dniu 13 września 2022 r. we Wrocławskim Centrum Seniora w ramach tegorocznych Dni Seniora odbyły się warsztaty arteterapeutyczne, na których gościliśmy osoby słabosłyszące i niesłyszące z Klubu Seniora „Integracja”.

Zajęcia prowadziła Aleksandra Kołodziej - animator kultury działań arteterapeutycznych.

Tematem przewodnim był autoportret oraz przedstawienie marzeń i planów na przyszłość. Tym razem uczestnicy warsztatów tworzyli kolaż z wycinków kolorowych gazet.

Pod koniec zajęć uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje małe dzieła sztuki.