Startuje VI edycja Wrocławskiej Szkoły Liderów 

grafika postaci przy okrągłym stole

WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza osoby w wieku 18+ (studenci, osoby w średnim wieku, seniorzy) do uczestnictwa w VI edycji Szkoły Liderów.

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora, jest wsparciem dla tych, którzy działają lub zamierzają działać na rzecz mieszkańców 60+ m.in.: w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, centrach aktywności lokalnej, klubach osiedlowych czy NGO. 

 


Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2023 r. 

Zgłoszenia przyjmowane są:

e-mailowo: kamila.polanska@wcrs.pl 
lub telefonicznie 71 772 49 13
od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 15:00


Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dyspozycyjność trzy razy w miesiącu stacjonarnie i online (spotkania odbędą się w środy o godz. 12:00 - 15:00, w siedzibie:

  • WCRS - Wrocławskiego Centrum Seniora,
  • w WCRS - Przestrzeń Trzeciego Wieku,
  • w Centrach Aktywności Lokalnej
  • w Klubach Seniora

Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest również umiejętność obsługi komputera i Internetu (dostęp do komputera
oraz Internetu), posiadanie konta mailowego.

Najważniejsza jest chęć uczenia się i doskonalenia posiadanych kompetencji w zakresie współpracy z seniorami
oraz projektów międzypokoleniowych.

Szkoła Liderów stała się odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60+,
a także inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.

Projekt adresowany jest do przyszłych i obecnych animatorów środowisk senioralnych, zarówno tych młodych (studentów), osób w średnim wieku, jak i osób starszych (seniorów). Zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Uczestnicy będą spotykać się cyklicznie, żeby zdobywać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności z zakresu tworzenia, organizowania i koordynowania projektów prosenioralnych i międzypokoleniowych.
Osoby będą uczyć się jak pozyskiwać dotacje na realizację zamierzonych działań, jak identyfikować potrzeby
i oczekiwania ludzi oraz w jaki sposób tworzyć udaną współpracę z centrami aktywności lokalnej, 
klubami seniora, domami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, jednostkami miejskimi, a także organizacjami komercyjnymi.

Jak mówi Kamila Polańska koordynatorka projektu, do tej pory Szkołę Liderów ukończyło ponad 50 osób.
Byli to zarówno studenci, jak osoby dojrzałe, w tym seniorzy. 
– Czasem realizowali projekty w parach międzypokoleniowych, co nas szczególnie cieszyło. Większość z nich cały czas działa, będąc animatorami dla seniorów i realizując różnorodne projekty z zakresu między innymi kultury i sportu – zaznacza koordynatorka.
 

Zostań wrocławskim liderem środowisk senioralnych.
Termin zapisów do 31 stycznia 2023 r. 

źródło grafiki: Pixabay.com