Punkty konsultacyjne

Zapraszamy na bezpłatne porady psychologiczne do Wrocławskiego Centrum Seniora. 

We Wrocławskim Centrum Seniora prowadzimy porady z zakresu zagadnień wynikających z Ustawy o pomocy społecznej

Zapoznaj się z Informacją o jednostkach prowadzących poradnictwo w 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz.

Konsultacje komputerowe prowadzone są przez uczniów z Gimnazjum nr 29. Na zajęcia zapraszamy seniorów
z własnymi laptopami, smartfonami, tabletami, itp.

Dyżur Doradcy UM Wrocławia ds. osób starszych, dr Walentyna Wnuk
Pierwsza i trzecia środa każdego miesiąca – w godz. 11.00 – 13.00, pok. 21

Zapraszamy na bezpłatne porady dietetyka z zakresu zdrowego odżywiania się do Wrocławskiego Centrum Seniora. 

We Wrocławskim Centrum Seniora prowadzimy bezpłatne porady podologiczne.