Przyjaciel Seniorów - 2017

Tytuł „Przyjaciel Seniorów”

Już po raz drugi wyróżniono osoby, które aktywnie działają na rzecz seniorów. 15 września, podczas Inauguracji obchodów Dni Seniora Wrocław 2017 pięciu laureatom wręczono certyfikaty i statuetki. Członkowie Kapituły Konkursu o Tytuł „Przyjaciel Seniorów” – Wrocławska Rada Seniorów – na posiedzeniu w dniu 8 września spośród zgłoszonych 10 kandydatur wybrali 5 osób, które w wyróżniający się sposób działają na rzecz poprawy życia seniorów, promując inicjatywy skierowane do osób starszych i realizując projekty prosenioralne.

Statuetki otrzymali:
-prof. Zofia Hasińska, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
-Krzysztof Strecker, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
-Marian Ferenc, prezes Fundacji „Aktywny Senior”,
-Jerzy Grzesiak, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór Wrocław
-Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Statuetki i certyfikaty zostały wręczone 15 września podczas Inauguracji 
 obchodów Dni Seniora Wrocław 2017.

Gratulujemy Zwycięzcom!