REGULAMIN

REGULAMIN ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO
Prosimy uczestników Dni Seniora - Wrocław 2017 o zapoznanie się.
Zgromadzenia publicznego w trakcie inauguracji Dni Seniora Wrocław 2017 w dniu 15 września, pl. Nowy Targ do sceny na pl. Gołębim w Rynku

§ 1
Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50 -159 Wrocław.
§ 2
Przemarsz odbywać się będzie w godz. od 10:30 (zbiórka na pl. Nowy Targ od godz. 9:00) do 11:00 – pl. Gołębi w Rynku (zakończenie przemarszu).
§ 3
Kolumna poruszać się będzie trasą: pl. Nowy Targ, ul. Kotlarska do skrzyżowania z ul. Szewską, ul. Szewską do ul. Kurzy Targ, skręt w ul. Kurzy Targ i dojście do Rynku, ściana północna Rynku, ściana zachodnia Rynku do sceny na pl. Gołębim.
§ 4
Regulamin określa zasady i warunki zgromadzenia publicznego oraz sposoby zachowania jego uczestników.
§ 5
Organizator zgromadzenia publicznego zapewnia służbę porządkową i informacyjną wyróżniającą się elementami ubioru (kamizelki odblaskowe koloru żółtego z napisem „wolontariusz”, przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Seniora z identyfikatorami).
§ 6
Organizator zapewnia pomoc medyczną oraz ratowniczą.
§ 7
Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia zgromadzenia publicznego.
§ 8
Osoby biorące udział w zgromadzeniu publicznym obowiązane są do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom obecnym na zgromadzeniu publicznym.
8.1. Osobom obecnym na zgromadzeniu publicznym zabrania się wnoszenia i posiadania w czasie jego trwania broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
8.2 Zabrania się posiadania i spożywania podczas zgromadzenia publicznego napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8.3. Wyklucza się z uczestnictwa w zgromadzeniu publicznym osoby zachowujące się w sposób agresywny i zagrażający zdrowiu i życiu innych uczestników zgromadzenia.
8.4.Uczestnicy zgromadzenia publicznego zobowiązani są do ścisłego przestrzegania i wykonywania poleceń służb porządkowych, ratowniczych i zabezpieczających trasę przemarszu oraz miejsce zgromadzenia publicznego
8.5. Osoby reprezentujące organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy i miejsca imprezy: Robert Pawliszko Kamila Polańska Wasik Robert Byrski
8.6. Przebieg zgromadzenia publicznego będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.