Wykład „Problemy okulistyczne seniorów - profilaktyka i leczenie” i prezentacja „Dolegliwości oczu po 40 roku życia”

Prowadzący: dr n. med. Małgorzata Mulak (Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) oraz Andrzej Piotrowski (optometrysta Vision Express)

W programie miały miejsce również:

- przesiewowa ocena komfortu widzenia dla uczestników spotkania

- komponenty sferycznej w OP i OL

- balans bodźca do akomodacji

- wrażliwość na kontrast

- przezierność soczewki wewnątrzgałkowej w obszarze źrenicznym (bez mydriazy)

- krótka rozmowa z uczestnikiem dotycząca:

a) możliwych niepożądanych objawów wzrokowych

b) potencjalnych zagrożeń

c) stanu technicznego oprawy okularowej (jeżeli jest to zasadne)

d) omówienie planu dalszego postępowania

]

]

u

t

i

d

d