Protokół z XXXI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów