Wizyty studyjne w wybranych placówkach senioralnych Wrocławia - wykaz placówek

1. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny - Ośrodek dzienny dla osób
z chorobą Alzheimera, Wrocław, ul. Kraszewskiego 2
(Ośrodek prowadzi przedszkole międzypokoleniowe, ul. Sołtysowicka 59a)
www.ddpsprzyjacieleseniorow.blogspot.com/p/o-nas.html
2. Klub Seniora "Magnolia" prowadzący działalność przy Stowarzyszeniu "Przyjazne Osiedle"
Nowy Dwór, Wrocław, ul. Wojrowicka 58
www.seniorzy.wroclaw.pl/artykul/8869-poszukiwany-instruktor-zajec-na-pl…
3. Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocław, pl. Dominikański 6
www.seniorzy.wroclaw.pl
4. Klub Seniora przy Radzie Osiedla Maślice, Wrocław, ul. Suwalska 5
brak strony www
5. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, Wrocław, ul. Mączna 3
www.mcus.pl/DPS-Maczna-3-d2.php
6. Angel Care - Centrum Seniora, Wrocław, ul. Dyrekcyjna 5-7
www.angel-care.pl
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław, ul. Dawida 1/3
www.utw.uni.wroc.pl
8. Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej”, Wrocław, ul. Ciepła 15b
www.mops.wroclaw.pl/375-spotkajmy-sie-na-cieplej
II DNI GERONTOLOGII
Wrocław, 16 -18.10.2017 r.