Wrocławskie Dni Seniora

Na zdjęciu Seniorki trzymające przystrojone kapelusze

Wrocławskie Dni Seniora to wydarzenie cykliczne, organizowane przez WCRS–Wrocławskie Centrum Seniora, na przełomie września i października.

W trakcie tego święta przygotowywanych jest ok. 200 różnorodnych wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, zdrowia, turystki, sportu i rekreacji, w których bierze udział kilkanaście tysięcy seniorów nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska ale także z całej Polski.


Na stałe w harmonogram wrocławskich Dni Seniora wpisały się: Marsz Kapeluszy, Przeglądy Twórczości Senioralnej (Przegląd Chórów, Kabaretów i Małych Form Teatralnych, Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych), Targi Senioralne, zawody sportowe i rajdy terenowe, konkursy (literackie, fotograficzne, rękodzielnicze, itp.), koncerty, spektakle i recitale a także spotkania, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów oraz lekarzy.

W trakcie Inauguracji Dni Seniora, Prezydent Wrocławia wręcza Królowej i Królowi Seniorów symboliczny klucz do bram miasta jak również statuetki dla „Przyjaciół Seniorów” wyróżnionych przez Kapitułę Wrocławskiej Rady Seniorów, certyfikaty dla „Miejsc Przyjaznych Seniorom” oraz nagrody dla laureatów konkursów. Ponadto zwieńczeniem Inauguracji Dni Seniora jest co roku wspaniały koncert, podczas którego najstarsi mieszkańcy miasta Wrocławia wspólnie z gwiazdami estrady śpiewają znane i lubiane przeboje. Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom Wrocławskiej Karty Seniora oraz Partnerom WCRS–WCS, którzy aktywnie włączają się w organizację Dni Seniora, przez przygotowanie szczególnie atrakcyjnej – często bezpłatnej oferty dla osób 60 plus a także fundują wiele nagród i upominków, wspierają nas organizacyjnie, promocyjnie i rzeczowo.