Robert Pawliszko – Sekretarz Rady

Robert Pawliszko

Od 10 lat szef Wrocławskiego Centrum Seniora.
Sekretarz Wrocławskiej Rady Seniorów czterech kadencji, odpowiedzialny jest m.in. za obsługę administracyjną Rady Seniorów.
Doradza w zakresie usług opiekuńczych oraz aktywizacji osób starszych.

Pracuje nad Projektem Wrocławskiej Strategii Senioralnej oraz w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej.