Szkoła Liderów 2022 rok

Uczestnicy Szkoły liderów

Szkoła Liderów jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz Wrocławskich Seniorów w takich miejscach, jak:

  • Kluby Seniora,
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku,
  • Centra Aktywności Lokalnej,
  • Kluby Osiedlowe,
  • Organizacje Pozarządowe.

Projekt oparty jest na międzypokoleniowym dialogu i wymianie doświadczeń, przewiduje także zatrudnienie dla liderów po zakończeniu cyklu spotkań, a także wsparcie merytoryczne.

Od 2018 r. do tej pory odbyły się 4 edycje, projekt ukończyło ponad 50 liderów, którzy koordynują działania w ok. 20 Klubach Seniora oraz Centrach Aktywności Lokalnej.

Projekt skierowany do obecnych i przyszłych liderów środowisk senioralnych. W trakcie 3 miesięcznego kursu (2 lub 3 spotkania w miesiącu) uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: organizowania i koordynowania działań senioralnych oraz międzypokoleniowych, współpracy z partnerami/instytucjami lokalnymi, pozyskiwania dotacji, identyfikowania potrzeb osób starszych w danej społeczności, doskonalenia kompetencji personalno–społecznych, takich jak: komunikacja, współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów czy zarządzanie grupą i projektem.

Nabór do kolejnej edycji Szkoły Liderów: od 28 marca do 14 kwietnia 2022 r.
Zapraszamy osoby w wieku 18 plus, zarówno studentów, osoby w średnim wieku, jak i aktywnych seniorów.


Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  • dyspozycyjność 3 razy w miesiącu (środy w godz.12:00-15:00, w maju i czerwcu),
  • umiejętność obsługi komputera i Internetu, dostęp do Internetu,
  • komunikatywność, umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz współpracy z grupą,
  • otwartość na nową wiedzę i doświadczenia, energia w działaniu, wysoka kultura osobista.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji i zapisy: 
Koordynator Szkoły Liderów
Kamila Polańska
tel. 604 823 911  
e-mail: kamila.polanska@wcrs.pl