Finał Przeglądu Kabaretów i Małych Form Teatralnych – fotorelacja

10 października w Centrum Kultury Agora odbył się finał Przeglądu Kabaretów i Małych Form Teatralnych.

 

Od godz. 13.00 do 18.00 rywalizowało ze sobą dziesięć zespołów, m.in. z Wrocławia, Długołęki i Obornik Śląskich. Z pokazem tańca wystąpiła również grupa taneczna Wrocławskiego Centrum Seniora „Szczęśliwi w tańcu” prowadzona przez Joannę Stanisławską.

Wyróżnienia specjalne otrzymały: Olga Broniszewska-Luboś oraz Stefania Dobrowolska. Wyróżnieni zostali także: Teatr Bakara (prowadząca Eleonora Maras), Kabaret Drugi (prowadzący Franciszek Sowa), Kabaret „To i Owo” (prowadząca Bożena Kazakow-Górzyńska) i Teatr Pantomimy Blajkatt (prowadzący Andrzej Kozłowski).

Wszystkie występy zostały nagrodzone brawami licznie zgromadzonej publiczności.
Foto: kliknij
Foto: Tadeusz Wilk

6897