UTW w Uniwersytecie Medycznym  UM
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel. (71) 330 77 79
e-mail: utw@umed.wroc.pl
Sekrtetariat UTW: 10.00-12.15 piątek
strona internetowa: kliknij 
--- 
Pełnomocnik rektora do spraw UTW: prof. dr hab. Michał Jeleń