Szanowni Państwo
Składamy serdeczne podziękowania za udział w I Wrocławskim Forum Senioralnym, II Dniach Gerontologii – Wrocław 2017. Dziękujemy za zaangażowanie i owocną współpracę. I Wrocławskie Forum Senioralne dzięki Państwu zaowocowało bogatą
i pożyteczną wymianą poglądów i opinii pomiędzy środowiskami senioralnymi, naukowo-badawczymi a samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami. Panele dyskusyjne pokazały, że szeroko rozumiana tematyka gerontologiczna to zjawisko złożone i wielowymiarowe, które wymaga profesjonalnej i fachowej analizy. Warto również podkreślić, że tego typu przedsięwzięcia z pewnością oddziałują na zmianę postaw w zakresie postrzegania osób starszych. Mamy nadzieję, że doświadczenia wypracowane podczas I Wrocławskiego Forum Senioralnego przyczynią się do lepszego zrozumienia sytuacji seniorów i poprawy jakości ich życia, a także posłużą budowaniu założeń długofalowej strategii polityki senioralnej.

I WFS

I WFS

I WFS

I WFS

I WFS