„Przyjaciel Seniorów” 2019

Jeśli znasz kogoś, kto działa na rzecz poprawy jakości życia seniorów, promuje inicjatywy skierowane do osób starszych, realizuje projekty prosenioralne – zgłoś kandydaturę „Przyjaciela Seniorów”!

Ruszyła już czwarta edycja programu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora i członków Wrocławskiej Rady Seniorów. Tytuł i statuetkę „Przyjaciela Seniorów” mogą otrzymać osoby fizyczne, działające w obszarach dedykowanych seniorom oraz propagujące w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu osób 60+. Celem programu jest wyróżnienie 5 osób, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, decyzja Kapituły oraz powiadomienie Laureatów tytułu nastąpi do 2 września 2019 r.

Wręczenie statuetek „Przyjaciela Seniorów” nastąpi 6 września na wrocławskim Rynku podczas inauguracji tegorocznych obchodów Dni Seniora - Wrocław 2019.

Zgłoszenia

Zgłoszenia mogą składać: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, rady osiedli, związki emerytów i rencistów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne instytucje społeczne i kulturalne. Warunkiem przystąpienia do programu i starania się o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce „Dni Seniora” (pliki do pobrania) oraz w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 23 sierpnia na adres mailowy jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pok. 15 do koordynatorki programu - Jolanty Podsiadło (nr tel. 71 772 49 22).