To miejsce, które tworzy zespół osób zawodowo zajmujących się problematyką osób starszych oraz sami seniorzy. A że bez wiedzy nie można działać – najważniejszym zadaniem Wrocławskiego Centrum Seniora jest pozyskiwanie informacji o ofercie dla seniorów w mieście: firm, instytucji, organizacji.

WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zajmuje się programami aktywizacji osób powyżej 60. roku życia i integracją międzypokoleniową oraz koordynacją działań wielu organizacji wspierających seniorów. Od stycznia 2009 r. jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław). – Wrocław jest miastem, które nieustannie dąży do tego, by być przyjazne seniorom i ich rodzinom. Nie powinien zatem dziwić fakt,  że kreatorzy wrocławskiej polityki senioralnej, we współpracy ze środowiskiem  lokalnym,  nie ustępują w poszukiwaniu nowych udogodnień dla osób starszych, nadając jednocześnie polityce senioralnej nową jakości, poprzez realizację projektów nie tylko dopasowanych do oczekiwań i potrzeb osób starszych, ale też wykorzystujących innowacyjne rozwiązania – podkreśla – Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia. 

Więcej, kliknij 

Zdjęcie seniorek