Nagrody w VI Przeglądzie Amatorskich Chórów Senioralnych