Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń MP

Wrocławskie Centrum Seniora we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Wrocław są realizatorami Programu Edukacji Społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się "Miasto Pokoleń".

pasek

W 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja przedsięwzięcia, które w 2014 r. zyskało miano złotej praktyki i wpisane zostało, w dowód uznania, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Nauczyciele placówek oświatowych, każdego szczebla, we współpracy z seniorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia. Wybrane placówki oświatowe realizują, i w przyszłości będą realizowały, ten projekt, który w zamierzeniu pomysłodawców ma rozszerzyć swój zasięg. Długoterminowe plany przewidują, że cele projektu zostaną rozszerzone poprzez zintensyfikowane działania zmierzające do: - rozwoju świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, - łamania stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych, - modyfikacji poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku.

pasek

Nagrody i wyróżnienia

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora wpisane zostało do
"Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych".
Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za: Projekt „Miasto Pokoleń”.  Źródło: https://zlotaksiega.rpo.gov.pl/pl/content/miasto-pokolen