Wrocławska Karta Seniora stanowi innowacyjny projekt Wrocławskiego Centrum Seniora, który zapewnia wyjątkowe promocje
i oferty dla wrocławskich Seniorów 60+, takie jak: WKS

  • darmowe lub zniżkowe wejścia na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe (organizowane m.in: przez teatry, kina, muzea, domy kultury, centra inicjatyw   twórczych, stowarzyszenia, fundacje czy firmy); 
  • zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, rajdy terenowe i wycieczki; 
  • specjalne rabaty na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami; 
  • zniżki na wybrane produkty i usługi, np.: w sklepach, w salonach kosmetycznych, portalach internetowych itp.

Uczestnictwo w projekcie Wrocławskiej Karty Seniora umożliwia osobom w wieku powyżej 60 r. ż. aktywne spędzanie wolnego czasu, nawiązywanie nowych znajomości, poszerzanie wiedzy, zainteresowań i pasji, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji.
Wrocławska Karta Seniora to poza tym projekt szeroko promujący instytucje i organizacje posiadające ofertę dla Seniorów.

pasek

Jak wyrobić Wrocławską Kartę Seniora?


Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia, mający 60 lat i więcej.
Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu, do Punktu Informacyjnego lub pok. 15. Karty Seniora wyrabiamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00- 15:00.

Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Wrocławską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Oferty partnerów są aktualizowane na stronie internetowej,
oraz dostępne do wglądu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.


Warto podkreślić fakt, że Wrocławska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna.


Poniżej w załączniku do pobrania znajduje się Regulamin Programu oraz lista miejsc honorujących Wrocławską Kartę Seniora, która jest stale poszerzana.

pasek

Jak zostać partnerem programu?


Partnerem programu Wrocławska Karta Seniora może zostać firma/instytucja/organizacja, która posiada oferty skierowane do Seniorów. Partner zgłaszając się do programu proponuje zniżki/ promocje dla posiadaczy Karty Seniora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oferty.


Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić specjalnie przygotowaną lub dostosować już istniejącą ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, gratisowych wejść/ usług lub innych promocji. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl lub wcs.polanska@gmail.com bądź umówić się telefonicznie pod nr 71 772 49 13 na indywidualne spotkanie.

Posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora jest już ponad 40 tysięcy. Codziennie ok. 40-50 osób odwiedza Wrocławskie Centrum Seniora w celu wyrobienia Karty. Oferty Partnerów są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz w broszurkach, które Seniorzy otrzymują w naszym Centrum. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z Państwa strony (oprócz zaoferowania przez Państwa zniżki). My gwarantujemy promocje w środowiskach senioralnych (we Wrocławiu działa ok. 70 Klubów Seniora, 11 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a ludzi w wieku 60+ jest już blisko 160 000) za pośrednictwem bezpłatnych gazet, newslettera oraz naszego Punktu Informacyjnego.

wks
Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Kamila Polańska
tel. 71 772 49 13
kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl wcs.polanska@gmail.com

pl. Dominikański 6, pokój 22
50- 159 Wrocław

pasek

 

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).