Skład

PREZYDENT WROCŁAWIA OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE NABORU KANDYDATÓW NA OŚMIU CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW II KADENCJI – PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Nabór kandydatów został przedłużony i będzie prowadzony do dnia 14 maja 2019 r.
Decyduje data wpływu do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o przedłużeniu naboru kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku i na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Miejskiego Wrocławia: http://bip.um.wroc.pl

 

WRS