Image
ocal

Członkowie grupy O-CAL-eni poznali się w trakcie programu „Babie Lato”, po zakończeniu którego postanowili kontynuować współpracę pod szyldem Wrocławskiego Centrum Seniora. Liderką grupy jest Ewa Rapacz, która z powodzeniem realizuje działania ukierunkowane na osoby starsze oraz projekty międzygeneracyjne.

róż

Aktywni seniorzy - przyjaciele

Działalności O-CAL-onych nie sposób scharakteryzować w jednym zdaniu. Jest to bowiem grupa niezwykle aktywnych seniorów-przyjaciół, którzy chętnie włączają się we wszelkie działania związane z kulturą i samokształceniem oraz organizują cieszące się dużą popularnością: wernisaże, benefisy i wieczory autorskie wrocławskich artystów, wieczory poezji seniora, dożynki działkowe, rejsy statkiem, rajdy terenowe. O-CAL-eni realizują także projekty, takie jak „Polskie obyczaje i tradycje”, programy edukacyjno-rozrywkowe dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej, wieczory niepodległości, a także spotkania związane z grami towarzyskimi.


róż

Wernisaże, benefisy, spotkania autorskie

Grupa organizuje wernisaże, zarówno seniorów amatorów, jak i profesjonalnych artystów, odbywające się w Domu Kultury Kolejarza, Klubie pod Kolumnami, Klubie Muzyki
i Literatury, Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. W ramach działań O-CAL-onych odbył się m.in. wernisaż Barbary Gulbinowicz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Podczas spotkań autorskich można było bliżej poznać poetów: Renatę Zagajczyk, Stanisława Kruka, Jana Zacharskiego, Barbarę Leonowicz oraz satyryka Jerzego Skoczylasa. Grupa O-CAL-eni zorganizowała benefisy dr Walentyny Wnuk, prof. Elżbiety Woźniakowej i artystki regionalnej Renaty Kociemskiej-Zagajczyk.

Zdjęcie kolorowe

Inicjatywy O-CAL-onych

 •  „Muzyczny Salonik Seniora” prowadzony przez 2,5 roku w „Salonie Śląskim” oraz „Kalamburze”;
 •  „Galeria Sztuki Seniora” – seria spotkań odbywających się w Klubie Muzyki i Literatury;
 •  „GROTEKA” – gry planszowe i karciane odbywające się w Domu Kultury Kolejarza;
 •  „Święto Kwiatów” – prezentacja ciekawych roślin hodowlanych oraz przedmiotów artystycznych wykonanych przez regionalne artystki, a także pokaz mody zaprezentowany przez młodzież z XII LO we Wrocławiu;
 •  Miejskie dożynki odbywające się podczas Dni Seniora, w trakcie których seniorzy z poszczególnych klubów prezentowali swój dorobek działkowy, a także prace  artystyczne o tematyce działkowej. Odbyły się tańce, występy kapeli, konkursy i loteria fantowa;
 •  Konkursy literackie: poetyckie i prozatorskie;
 •  Terenowy Rajd na Dzień Seniora (trasy piesza nording walking i rowerowa);
 •  Bal „Barwy jesieni”;
 •  Rejs z Elitą (rejsy po Odrze z Kabaretem Elita);
 •  Coroczne inscenizacje z okazji Konstytucji 3-go Maja i Dnia Niepodległości wystawiane w WCS, domach pomocy społecznej, Bibliotece Dolnośląskiej;
 •  Wycieczki, czyli spacery piesze i nordic walking po Wrocławiu dla osób o słabszej kondycji fizycznej;
 •  Wieczory kolęd w Klubie Muzyki i Literatury;
 •  Warsztaty tworzenia haseł, z którymi reprezentanci Wrocławia jechali na Dni Seniora do Warszawy;
 •  Giełda (wymiana) ubrań w WCS;
 •  Promocja prac artystek regionalnych (haft płaski i obrazy – liściaki);
 •  Prezentacja gier i zabaw z dzieciństwa seniorów dla dzieci z przedszkoli i bibliotek dziecięcych;
 •  Prezentacja dorobku grup działających w WCS i uniwersytetów III wieku;
 •  Udział w programach „Wrocław miasto pokoleń” oraz w programie Unii Europejskiej „Europa czyta dzieciom”.

Przy wielu wydarzeniach partnerami Grupy była młodzież i dzieci w wieku szkolnym.

róż

„Polskie obyczaje i tradycje”

Cykl „Polskie obyczaje i tradycje” to seria zaplanowanych na cały rok spotkań, mających charakter otwarty i międzypokoleniowy. Ich tematyka oscyluje m. in. wokół polskich świąt, związanych z nimi zwyczajów, symboli i znaczeń. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów, umożliwiają bowiem nie tylko aktywne uczestnictwo w kulturze, ale także pozwalają „ocalić od zapomnienia” całe bogactwo polskich tradycji i obyczajów.