Image
członkowie koła nr 5

Skupia polskich żołnierzy, policjantów i ekspertów cywilnych, którzy udawali się z misjami pokojowymi, stabilizacyjnymi i humanitarnymi w rejony współczesnych konfliktów zbrojnych.

Weterani skupieni w tej organizacji pożytku publicznego nie działali wyłącznie pod egidą ONZ, ale także z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ –  pod kierownictwem innych organizacji międzynarodowych m.in. NATO i UE, w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata oraz wygaszania konfliktów zbrojnych i zapewnienia pomocy miejscowej ludności.


Stowarzyszenie od 2013 r. jest członkiem Światowej Federacji Weteranów.


Wrocławscy kombatanci misji pokojowych w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie należą do Koła nr 5 Wrocław, które liczy 61 członków. Prezesem Koła jest ppłk w st. spocz. Andrzej Lazarek, natomiast sekretarzem ppłk. w st. spocz. Jerzy Lesicki.


Błękitne hełmy ze Stolicy Dolnego Śląska i regionu były obecne w Korei, Syrii, na Wzgórzach Golan, w Egipcie, Czadzie, Libanie, Bośni i Hercegowinie, w Kosowie.
Kombatanci spotykają się regularnie raz w miesiącu, są także aktywni przy Wrocławskim Centrum Seniora.


Od 2017 roku środowisko to przy współudziale Urzędu Miejskiego we Wrocławiu prowadzi akcję oznaczania grobów zmarłych weteranów emblematem nagrobnym "Gołąbek Pokoju".