Image
Zdjęcie grupy

Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (WDP AK) walczyli na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej. 
Wciąż żyjący weterani walk sprzed 75 lat z Wrocławia i okolic aktywni są przy Wrocławskim Centrum Seniora. 

27 WDP AK należy do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński. Zbrojna jednostka powstała w wyniku prac konspiracyjnych na Wołyniu. Działania organizacyjne wznowiono tam po zajęciu Wołynia przez Niemców w czerwcu 1941 roku. 


15 stycznia 1944 roku na skutek zbliżania się Frontu Wschodniego nastąpiła mobilizacja wszystkich sił Okręgu AK Wołyń. W ramach odtwarzania polskich sił zbrojnych w kraju powołano do życia 27 Wołyńską Dywizję Piechoty AK. Celem było podjęcie otwartej walki z cofającymi się Niemcami według wytycznych akcji „Burza“.  Ogółem, w końcu marca 1944 roku w skład dywizji wchodziło około 6,5 tysiąca uzbrojonych ludzi. Walki z Niemcami na Wołyniu rozpoczęły się w styczniu 1944 roku. Prowadzono równocześnie walki z oddziałami UPA. Latem 1944 roku 27 WDP AK przyłączyła się do akcji „Burza“ na Lubelszczyźnie. 

Wespół z lokalnymi oddziałami AK wyzwolono Lubartów, Kock, Kamionkę oraz Michniów. 23 lipca 1944 r. do Lubartowa wkroczyły wojska radzieckie. Dwa dni później otoczona przez te oddziały 27 WDP AK została zmuszona złożyć broń. Część żołnierzy przedostała się do Warszawy i wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Natomiast około 100 żołnierzy zostało aresztowanych przez NKWD: niektórzy z nich zostali rozstrzelani, inni osadzeni w więzieniach, a pewna część wywieziona na Syberię. 

Oddział wrocławski 27 WDP AK liczy obecnie 20 członków, w tym pozostało już tylko 4 kombatantów, którzy bezpośrednio brali udział w walkach. Prezesem jest Ryszard Kłosiński, sekretarzem Irena Kępa, a skarbnikiem Teresa Kaduczko.
Członkowie wrocławskiego oddziału spotykają się co miesiąc w WCS, biorą udział we wszystkich uroczystościach związanych z rocznicami walk AK o niepodległość i corocznych zjazdach 27 WDP AK w Rembertowie, w Akademii Sztuki Wojennej. Uroczystości odbywają się również na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, gdzie znajdują się dwa pomniki:  upamiętniający pomordowanych na Wołyniu, jak i żołnierzy 27 WDP AK. 

Rys historyczny: na podstawie książeczki 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, skrót działań, oprac. Józef Turowski „Ziuk“. 

Fot. 
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 27 WDP AK w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu.