Obraz
wwww
qwq

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przy pl. Solidarności 1/3/5 w czerwcu 2019 r. zainaugurowano otwarcie „Przestrzeni Trzeciego Wieku” - miejsca, w którym seniorzy mogą spędzić czas podczas m.in. warsztatów, spotkań czy konferencji. W „Przestrzeni Trzeciego Wieku” (PTW) odbywają się m.in. wykłady, warsztaty, prelekcje, spotkania i konferencje skierowane do osób starszych, a także innych zainteresowanych. W harmonogramie wydarzeń nie brakuje działań z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Spotkania prowadzą edukatorzy, animatorzy, artyści, eksperci, nauczyciele akademiccy, a także sami seniorzy którzy chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami i pasjami.
Wrocławscy seniorzy mogą skorzystać między innymi z takich zajęć jak:
* Kurs fotograficzny dla seniorów
* Trening pamięci - warsztat
* Punkt Porad Senioralnych wyrobienie Wrocławskiej Karty Seniora
* Zajęcia artystyczne dla seniorów z Jerzym Skoczylasem
* Warsztaty rozwojowe z dr Walentyną Wnuk
* Zumba dla seniora
* Joga - zajęcia gimnastyczne dla seniorów
* Wieczory ze swingiem ( każda 3 sobota miesiąca)
* Warsztaty w ramach Filmowego Centrum Seniora
i wiele wiele innych. Słuchamy państwa propozycji i staramy się w miarę potrzeb je z Państwem i dla Państwa realizować.

Najważniejsze zadania Przestrzeni Trzeciego Wieku - WCRS
• Realizacja działań aktywizacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych skierowanych
do osób starszych, a także osób zainteresowanych tematyką senioralną.
• Upowszechnianie informacji dotyczącej oferty miasta skierowanej do wrocławskich seniorów i ich rodzin.
• Inicjowanie i wspieranie działań (projekty, programy, konferencje, fora, seminaria) ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób starszych.
• Prowadzenie konsultacji i porad dla seniorów m.in. porad prawnych, konsultacji z psychologiem, porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej, konsultacji komputerowych.
• Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
• Współpraca z organizacjami i instytucjami w celu budowania platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk gerontologicznych.