Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

  1. Sekretariat główny znajduje się na 2 pietrze. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
  2. Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) nie potrzebującej potwierdzenia znajduje się przy pierwszym wejściu od ul. Klemensa Janickiego
  3. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na 1 piętrze na terenie punktu obsługi Rad Osiedli

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) siedziba główna -
pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław – zabytkowy budynek 3 piętrowy.

Obrazek przestawia budynek na pl.Dominikańskim 6

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.

Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami parter, piętro 1, piętro2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – podwoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracownikó i interesantów w WCRS. Przy nim znajduje się domofon z opisem przycisków w Braille. Kolejne wejście dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku są oznaczenia numerów drzwi w alfabecie Braille'a w lewym górnym rogu tabliczek z numerami koło drzwi do pomieszczeń. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się przenośna pęta indukcyjnya. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) -
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław – lokal znajduje się w kondygnacji podziemnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się tylko z kondygnacji podziemnej jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia urzytkowe znajdują się na poziomie -1 pod ul.Kazimierza Wielkiego

Do pomieszczeń można wejść z 2 stron schodami w dół.  Wejścia znajdują się wdłuż ul. Świdnickiej. Stopnie nieoznaczone kontrastowo.
Nie ma poręczy i udogodnień dla niepełnosprawnych.

Przy wejściu po prawej stonir idąć z Rynku można zjechać bezpośrednio do biura widną naciskając domofon. Można też umówić się wcześniej telfonicznie. Przyciski w windzie opisane w alfabecie Braille'a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Toaleta damska jest dostosowana dla osób niepełnosprwnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.